Eksamensangst

Når man lider af eksamensangst, oplever man typisk nogle af følgende symptomer i forbindelse med eksamen:

 • Ung-bag-bogbunkerAnspændthed
 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Svimmelhed
 • Uro i maven eller mavepine
 • Åndenød
 • Svedige håndflader
 • Svigtende appetit
 • Søvnbesvær
 • Hukommelsessvigt
 • Koncentrationsbesvær
 • Svigtende overblik

Desuden plages man af ubehagelige katastrofetanker om, hvad der kan ske, hvis eksamen går dårligt.

 

Årsager til eksamensangst

I nogle tilfælde er eksamensangsten opstået på grund af en rigtig ubehagelig oplevelse ved en tidligere eksamen.

Andre gange skal eksamensangsten forstås som et udslag af et mere overordnet mønster af generaliseret angst og/eller perfektionisme.

Eksamensangsten holdes i gang på grund af de antagelser, man har, plus den undgåelsesadfærd, man udvikler. Det kan du se mere om nedenfor.

 

Typiske antagelser, der styrker angsten

Når man lider af eksamensangst, har man som regel nogle bestemte forventninger, som holder én fast i angsten. Her er nogle eksempler på de antagelser, man kan have:

 • “Det kommer til at gå dårligt!”
 • “Jeg har ikke forberedt mig godt nok!”
 • “Det bliver pinligt!”
 • “Nu bliver det afsløret, at jeg slet ikke er så god, som mine forældre / min lærer / de andre i klassen tror!”
 • “Mine forældre / kammerater bliver skuffede, hvis jeg ikke får en god karakter!”

 

Overspringshandlinger og anden undgåelsesadfærd

Folk, der lider af eksamensangst, kommer som regel ind i et skadeligt mønster af overspringshandlinger og anden undgåelsesadfærd. De forbereder sig ofte først i allersidste øjeblik, og kommer derfor til at bekymre sig om, hvorvidt de har forberedt sig ordentligt.

Når man lider af eksamensangst, kommer man desværre let ind i en ond cirkel: Fordi man først går i gang med at læse til eksamen i sidste øjeblik, har man svært ved at få overblik over stoffet, hvilket gør én nervøs og får én til at tvivle på, at man kan det, man skal kunne, hvilket gør én angst i selve eksamenssituationen, hvilket gør det svært for én at huske det, man rent faktisk har læst, og gør det vanskeligt for én tænke logisk…

 

Behandling

Det er vigtigt, at behandlingen fokuserer på at give dig følgende:

 • Indsigt i, hvad der holder dig fast i eksamensangsten.
 • Forståelse af de tricks, som angsten laver med dig.
 • Hjælp til at udfordre og ændre dine forventninger til, hvad der kommer til at ske til eksamen.
 • Metoder til at komme din undgåelsesadfærd og overspringshandlinger til livs, så du rent faktisk kan få forberedt dig ordentligt.
 • En bedre måde at forholde dig til din egen perfektionisme.
 • Strategier og redskaber til at håndtere selve eksamensangsten – sådan at den mindskes i stedet for at øges.
 • Afslapningsteknikker og åndedrætsteknikker, samt teknikker til at reducere dine bekymringstanker – både i eksamenssituationen og under eksamenslæsningen.

 

Det kan du starte med selv at gøre

Forskning viser, at psykoedukation – et fint ord, der bare betyder viden om din egen problematik – er afgørende. Så skaf dig så meget viden om angst og eksamensangst som muligt.

Læs evt. mere om angst på www.angstforeningen.dk og afprøv fx Psykiatrifondens angst-værktøjer.

Gør dig bekendt med, hvorfor din krop skaber de angstsymptomer, du oplever. Sat sæt dig ind i, hvad hyperventilering er, og hvordan det kan spille en rolle i forbindelse med din angst.

Print denne side og sæt kryds ved de ting, du kan genkende fra dig selv. På den måde lærer du din egen tankegang og adfærd bedre at kende. De ting, du finder beskrevet her på siden, er præcis de ting, du har brug for at ændre, hvis du skal af med din angst.

 

 

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...