HVAD ER EKSAMENSANGST? HVORFOR FÅR MAN EKSAMENSANGST? HVORDAN KOMMER MAN AF MED EKSAMENSANGST?

Hvordan kommer man af med eksamensangst?

Ung-bag-bogbunker

Det er vigtigt, at behandlingen af din eksamenangst fokuserer på at give dig følgende:

  • Indsigt i, hvad der holder dig fast i eksamensangsten.
  • Forståelse af de tricks, som angsten laver med dig.
  • Hjælp til at udfordre og ændre dine forventninger og antagelser angående eksamen, og hvad der kan blive en konsekvens af den.
  • Metoder til at komme af med din undgåelsesadfærd og overspringshandlinger, så du rent faktisk kan få forberedt dig ordentligt.
  • En mere effektiv metode til at forholde sig til bekymringer.
  • En bedre måde at forholde dig til din egen perfektionisme.
  • Strategier og redskaber til at håndtere selve angsten – sådan at den mindskes i stedet for at øges.
  • Afslapningsteknikker og åndedrætsteknikker, samt teknikker til at reducere dine bekymringstanker – både i eksamenssituationen og under eksamenslæsningen.

 

Det kan du starte med selv at gøre

Forskning viser, at psykoedukation – et fint ord, der bare betyder viden om din egen problematik – er afgørende. Så skaf dig så meget viden om angst og eksamensangst som muligt.

Læs evt. mere om angst på www.angstforeningen.dk og afprøv fx Psykiatrifondens Mentale Motionscenter.

Gør dig bekendt med, hvorfor din krop skaber de angstsymptomer, du oplever. Sat sæt dig ind i, hvad hyperventilering er, og hvordan det kan spille en rolle i forbindelse med din angst.

Læs desuden om generaliseret angst, hvis du har tendens til for mange bekymringer, og læs om perfektionisme, som det kan være, du lider af.

 

HVAD ER EKSAMENSANGST? HVORFOR FÅR MAN EKSAMENSANGST? HVORDAN KOMMER MAN AF MED EKSAMENSANGST?

 

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...