Sådan spotter du en narcissist
– 8 karakteristiske træk, du bør kende til

Mange menneskers lave selvværd er opstået som følge af narcissistisk adfærd hos en af deres forældre, og den er måske endda blevet forstærket gennem valget af en partner med narcissistiske træk.

Derfor kan det en rigtig god idé at lære at gennemskue, præcis hvordan narcissistisk adfærd ser ud.

Her har jeg samlet en liste med 8 kendetegn – og det helt særlige ved listen er, at du får massevis af helt konkrete eksempler på, præcis hvordan typisk narcissistisk adfærd ser ud.

Husk! Narcissister lever med et stort, mørkt, dybt, dybt hul indeni, der hvor deres følelse af at være noget værd som menneske skulle have været. Det er forklaringen på deres adfærd. Men det er ikke en undskyldning for den.

Her kommer listen så …

 

Kendetegn #1:
Han/hun føler sig meget betydningsfuld

Eksempler:

 • Springer over i køer.
 • Afbryder andre eller taler hen over det, andre siger.
 • Forsøger at overtrumfe andres oplevelser eller præstationer.
 • Praler af sine egne (virkelige eller imaginære) præstationer.
 • Gør sig selv til centrum (fx ved at nævne et bestemt emne i en samtale med det formål at prale, vise sig eller få opmærksomhed).
 • Opfører sig som en primadonna (dvs. stiller urimelige krav til andre og forvente, at andre indfrier disse krav og smigrer ham/hende – fx ved at hundse med tjenere, forvente særlig hensyntagen ved sociale arrangementer, eller blive rasende, når mindre ting går galt).
 • Er ubetænksom eller uinteresseret i andre. (Er fx kun interesseret i sine egne følelser eller behov og uinteresseret i, om han/hun generer andre. I samtaler spørger han/hun fx ikke, hvordan det går med samtalepartneren, eller er nysgerrig mht. hvad der sker i andres liv. Han/hun styrer konstant samtaleemnet tilbage til sig selv og egne oplevelser, også når det virker upassende på andre).
 • Har urimeligt høje krav til andre. (Når andre ikke lever op til disse krav, bliver han/hun kritisk og måske endda ubehagelig.)
 • Har urimeligt høje krav til sig selv. (Mener, at han/hun selv burde være betydningsfuld, berømt eller rig, og kan blive deprimeret eller skamfuld, hvis han/hun ikke lever op til disse urealistisk høje krav.)

 

Kendetegn #2:
Han/hun føler sig helt speciel eller unik – og derfor mere værd end andre

Eksempler:

 • Går meget op i at få adgang til eksklusive klubber, restauranter, etc.
 • Slår om sig med navne på kendte personer for at antyde, at han/hun kender dem personligt, nævner ofte eksotiske rejsemål, hvor han/hun har været, eller nævner eksklusive varemærker, som han/hun har.
 • Insisterer på kun at flyve på første klasse og gå med mærketøj.
 • Praler af at være i besiddelse af oplysninger, som meget få har, eller at kende betydningsfulde mennesker.
 • Opfører sig, som han/hun ikke behøver at følge de regler, som andre skal følge.
 • Følger kun reglerne, når det passer ham/hende.
 • Overbeviser sig selv om, at det er i orden at snyde, stjæle eller lyve.
 • Kører for hurtigt, fordi han/hun mener, han/hun er bedre til at køre bil end alle andre.
 • Forventer at få helt særlige privilegier, eller at folk tager hensyn til ham/hende på en helt særlig måde. (Når dette ikke sker, kan han/hun blive meget ubehagelig.)
 • Kan ikke indrømme, at han/hun har taget fejl, eller gjort noget forkert.
 • Skammer sig over andre. (Skammer sig fx over at blive set sammen med en person, han/hun betragter som utiltrækkende. Føler det som en personlig ydmygelse, hvis en ven begår en fejl. Skammer sig over, at hans/hendes partner ikke ser perfekt ud.)
 • Forsøger at kontrollere andres adfærd for at undgå at føle skam.

 

 

Kendetegn #3:
Han/hun er arrogant eller hånlig over for andre (fordi han/hun betragter andre som underlegne og mindre værd)

Eksempler:

 • Taler ned til andre mennesker.
 • Bagatelliserer andres bidrag til samtalen eller lader det, som andre siger, ude af betragtning.
 • Mobber eller intimiderer andre. (Kalder fx folk skældsord, håner eller latterliggør deres udseende eller det, de siger. Udnytter andres svagheder til at fremhæve sig selv.)
 • Afpresser andre følelsesmæssigt (fx ved at bruge ”martyr-kortet”).
 • Er indirekte (“passivt”) aggressiv.
 • Behandler ikke venner, ægtefælle, kæreste, kolleger som sine ligemænd, men kommanderer i stedet med dem på affærdigende måder.
 • Undgår følelsesmæssig nærhed.
 • Opfører sig affærdigende overfor folk, han/hun holder af. (Hævder fx, at han/hun ikke har nok tid til dem. Virker distræt eller optaget af andre ting, når han/hun burde lytte aktivt.)
 • Dømmer andre ofte og hårdt.

 

Kendetegn #4:
Han/hun opfører sig forkælet

Eksempler:

 • Ringer ikke tilbage. Svarer ikke på mails eller sms’er.
 • Forsvinder, så andre må gøre det hårde arbejde.
 • Tager æren for andres arbejde.
 • Beder ofte andre om at gøre ham/hende en tjeneste.
 • Fylder meget. (Taler meget højt. Sætter sig på andres skriveborde. Taler meget om sig selv uden at spørge samtalepartneren om noget. Afbryder ofte andre, når de taler.)
 • Kommer ofte for sent eller aflyser i sidste øjeblik, og undskylder kun sjældent for dette.
 • Bestiller dyre ting på menuen og forventer, at regningen deles lige over.
 • Føler sig konstant narret eller overbebyrdet. (Og bruger desuden disse offerhistorier til at retfærdiggøre sin forkælede adfærd.)
 • Udnytter andres venlighed og storsind til at nasse. (Bliver for længe, tager mere end rigeligt, får andre til at føle sig tvunget til at give ham/hende mere, end han/hun har brug for eller fortjener.)
 • Kører for hurtigt, fordi han/hun mener, hans/hendes tid er vigtigere end andre sikkerhed.
 • Forventer, at andre beundrer ham/hende, eller er imponerede over hans/hendes præstationer. (Hvis det ikke sker, oplever han/hun det som et nederlag, eller som om andre ikke kan lide ham/hende.)

 

Kendetegn #5:
Han/hun mangler empati

Eksempler:

 • Opfører sig direkte koldt og ufølsomt over for andre.
 • Opfører sig indirekte ufølsomt, fordi han/hun ikke lægger mærke til andres behov eller følelser pga. sin uopmærksomhed eller selvcentrering. (Trænger sig fx på. Lader andre mennesker vente. Kommer med tankeløse, hjerteløse eller ufølsomme bemærkninger.)
 • Affærdiger andres sårede følelser som uvæsentlige.
 • Hvis en anden går igennem en hård periode, anerkender han/hun kun den andens følelser mekanisk og flygtigt og vender derefter hurtigt tilbage til kritik og forkælet adfærd.
 • Trøster ikke andre, eller gør det kun på en halvhjertet og vranten måde.
 • Andres tristhed eller smerte gør ham/hende fortørnet eller rasende.
 • Anvender ikke empatisk genspejling af sin partners eller sine familiemedlemmer følelser, hvilket derfor får dem til at føle sig ikke-forståede, usynlige eller værdiløse.

 

Kendetegn #6:
Han/hun udnytter andre

Eksempler:

 • Udnytter andres venlighed, storsind eller naivitet til at få en økonomisk fordel eller få dem til at købe ting, de måske ikke har råd til.
 • Udnytter andre ved at behandle dem udelukkende som seksuelle objekter.
 • Udnytter andres følelser eller usikkerhed til at få dem til at opføre sig på bestemte måder.
 • Udnytter andres evne til at give ham/hende følelsesmæssig genspejling og støtte uden at give dem ret meget tilbage den anden vej.
 • Kræver at andre slipper alt, hvad de har i hænderne, og giver ham/hende deres udelte opmærksomhed.
 • Bliver vred, når andre ikke roser ham/hende tilstrækkeligt.
 • Når andre ikke længere kan eller vil støtte og bekræfte ham/hende tilstrækkeligt, rykker han/hun videre til en anden person, som kan yde den følelsesmæssige støtte, han/hun har brug for.
 • Bruger andre til at regulere sit eget selvværd. (Vælger fx en partner, som han/hun tror kan få ham/hende til at se godt ud i andres øjne. Forsøger at komme tæt på succesrige mennesker, så han/hun kan stjæle lidt af deres rampelys.)
 • Hjælper evt. andre, som har det værre end ham/hende – for at få opmærksomhed, anerkendelse og taknemmelighed.
 • Hans/hendes enorme behov for ros, anerkendelse, succes og sejr fører undertiden til, at han/hun opfører sig uærligt. (Snyder fx i spil eller i konkurrencesituationer.)
 • Angriber den anden skånselsløst i parforholdsskænderier ved at sige eller gøre ting, der føles hjerteløse og grove.
 • Hvis han/hun befinder sig i en magtfuld position overfor en anden (fx som politibetjent, lærer eller forælder), kan han/hun finde på at udnytte den andens usikre eller underlegne position og tvinge den anden til at opfylde hans/hendes ønsker eller straffe den anden for at give udtryk for holdninger, han/hun ikke bryder sig om, eller som blot er anderledes end hans/hendes egne. (Fx som forælder: Han/hun presser sit barn til at tænke og handle ligesom ham/hende i stedet for at udvikle sin egen personlighed og interesser. Han/hun kritiserer barnet konstant.)

 

Kendetegn #7:
Han/hun er optaget af fantasier om perfektion

Eksempler:

 • Er optaget af fantasier om perfektion, fordi han/hun så vil blive helt uafhængig af andre og derfor aldrig mere skal føle skam, usikkerhed, angst eller frygt. Fantasierne handler typisk om: Ubegrænset succes. Ubegrænset magt. Ekstrem dygtighed. Perfekt skønhed. Perfekt kærlighed. At blive ”opdaget” lige om lidt og blive verdensberømt og dermed synlig for alle (som en kompensation for følelsen af at være usynlig).
 • Bliver hurtigt utilfreds med parforhold, fordi de ikke lever op til hans/hendes forestillinger om det perfekte forhold, eller fordi den anden ikke lever op til fantasier om den perfekte partner.
 • Fantaserer om, at han/hun er perfekt, eller om, at han/hun burde være perfekt.
 • Har urealistiske forestillinger om sin egen krop. (Tror, han/hun er mere attraktiv, end han/hun er, eller fokuserer på 1-2 uperfekte ting ved sin krop, som bliver blæst ud af proportion.)
 • Har urealistiske forestillinger om succes. (Hvis han/hun ikke lever op til sine forestillinger om sit ”potentiale”: Skyder skylden på andre eller bebrejder sig selv alt for meget.)
 • Fantaserer om, at han/hun højrøstet og selvsikkert overvinder al modgang (Eksempler: Den kollega, han/hun ikke bryder sig om. Den chef, som nægtede ham/hende lønforhøjelse. Den lærer, der fik ham/hende til at føle sig ydmyget. Den person, som sagde nej til en date.)
 • Har svært ved at forene styrker og svagheder i sig selv og andre og se sig selv og andre som virkelige mennesker (denne forsvarsmekanisme kaldes med et fint ord for ”splitting”) og svinger derfor ofte mellem at være ekstremt selvsikker og idealiserende over for andre, fordi han/hun føler sig perfekt, og ekstremt skuffet, selvkritisk og deprimeret, fordi han/hun føler sig fuldstændig defekt og komplet værdiløs. (Sidstnævnte følelse er ofte så ubærlig, at han/hun projicerer den over på andre, som han/hun derfor er nådesløst kritisk over for.)
 • Ser alle mennesker, oplevelser og ting som sort/hvide (dvs perfekte eller elendige).
 • Idealiserer andre mennesker i starten af en relation, men når disse andre viser sig at være virkelige mennesker, betragter han/hun den anden som uduelig, håbløs eller værdiløs.

  

Kendetegn #8:
Han/hun kræver entydig og ubegrænset beundring fra andre

Eksempler:

 • Bliver tiltrukket af erhverv og stillinger som giver ham/hende myndighed over og indflydelse på andre, og hvor han/hun kan få mange komplimenter og masser af ros og opmærksomhed. (Eksempler: skuespillere, entertainere, lærere, præster, forfattere, terapeuter, politikere, journalister, bloggere, folk, der poster mange selfies på Facebook, etc.)
 • Fisker så voldsomt efter komplimenter/ros, at andre føler sig presset/tvunget til at give efter for at undgå negative følger.
 • Opfører sig på måder, der skal tiltrække sig opmærksomhed. (”Se mig!”) (Fx upassende påklædning, taler for højt, bruger store fagter.)
 • Praler eller viser sig, fordi han/hun ikke selv kan være tilfredse med noget, han/hun har gjort godt, men bliver nødt til at få bekræftelse fra så mange som muligt, eller fordi han/hun forsøger at fremstå i det bedst mulige lys.
 • Er misundelig på andre – eller projicerer denne følelse over på andre, som han/hun mener er misundelige på ham/hende. Denne projektion får ham/hende til at føle sig mere selvsikker. (Fx kan ”De kan ikke lide mig!” blive forvandlet til ”De er bare misundelige på mig!”.)
 • Når han/hun bliver skuffet, føler han/hun, at livet er uretfærdigt, og at han/hun er forfulgt af uheld. (For ikke at skulle konfrontere sine egne fejl og mangler, søger han/hun tilflugt i en følelse af magtesløshed og mangel på nogen form for kontrol overhovedet.)
 • Når han/hun bliver skuffet, bliver han/hun bitter på andre, fordi han/hun føler sig berettiget til det, som andre har. (Føler sig fx måske berettiget til at være populær og hader derfor andre, som er det).
 • Er besat af et eller flere mennesker, som han/hun mener er ”fuldstændig ligesom mig!”. (Bruger denne projicering til at generere positive følelser og regulere sit eget selvværd, eller fantaserer om, at en bestemt person er hans/hendes ”ærkerival”, som han/hun bliver besat af at skulle overgå, eller som han/hun mener bevidst forsøger at underminere hans/hendes succes. Eller er misundelig på denne ”tvilling”, som på en eller anden måde har stjålet det liv, som han/hun føler sig berettiget til.)

 

Jeg håber, du kan bruge eksemplerne til at finde dit fodfæste igen og holde bedre fast på din egen kerne!

lotte ingerslev

 

Mange kærlige tanker
Lotte

 

 

Kunne du lide den her artikel? Tilmeld dig nyhedsbrevet og få flere af samme slags.

5 Comments

 1. hej

  Jeg har i 4 år været i et et forhold med en person der agerer som ovennævnte, jeg prøver at komme ud af det , men det er meget svært, der er meget psykisk vold men også fysisk vold

  Hilsen TIne Asmussen

 2. Hej Tine

  Det er jeg rigtig ked af at høre. Når der er fysisk vold, har du brug for at komme væk. Kender du denne side fra Landsorganisationen af Kvindekrisecentre: http://www.lokk.dk/Faa-hjaelp-her/ ? Der finder du en døgnåben hotline, du kan ringe til.

  Jeg håber, du finder en løsning. 🙂

  Kærlig hilsen
  Lotte

 3. Hej
  Jeg er frygtelig ked af at min kæreste har forladt mig efter 4 års lykkelig kærlighed. Hun boede i Aalborg og jeg i København pga at mit arbejde lå i København. Men har været der hver weekendt for hende. Hun har haft en dårlig barndom og opvækst og måttet klare sig selv men jeg har hjulpet hende i tykt og tyndt både økonomisk og psysisk med renovere hendes hus til et top moderne bolig nu. Jeg har lånt hende penge og givet hende gaver som stiger langt over kr 100.000. Det sidste 3-4 måneder har bedt om flere penge samt at hun bad mig om at komme hveranden weekendt således vi ikke gik hinanden på nerverne og at vi skulle være færdig med En pergola og gangbro på loftet i sommerferien som skulle være det sidste inden vi skulle til at nyde det sammen.
  Efter sommerferien tog jeg hende på fersk gerning ved at komme uanmeldt på besøg hvor jeg så hun kom gående med en anden fyr i hånden og som har stået på gennem længere periode som jeg har fundet ud af efterfølgende. Lige pludselig får jeg en anmeldelse om tilhold fra politiet om at hun ikke ønsker se mig mere pga af jeg fremmødte hos hende uanmeldt – jeg finder det meget besynderligt opførsel – og kan kun opfatte hende som en narcisist hvor hun føler vis form for skam over den måde hun har udnyttet mig og opført sig over for mig – jeg kan ikke komme i kontakt med hende mere og få svar på hendes handlinger hvilket er mega frustrerende over for mig som er blevet dybt dybt såret over den handling hun har påført mig – kan man kalde det en Narcisist?
  Mvh Den dybt sårede?

 4. Altså, jeg taler også temmelig højt og gerne om projekter jeg har gang i. Jeg er ikke en almindelig “pige” pige, idet jeg laver alt muligt. Lige fra at bygge hus til at lave syltede rødbeder. Jeg kan blive meget optaget af det jeg laver og dermed tale meget om det. Eller ligefrem sige “nej, nu skal du se, hvad jeg forsøger at lave i øjeblikket” og så måske vise en model eller lignende. Er jeg narcissist eller ???

 5. Hej Lene

  Husk, at du ikke er narcissist, fordi du delvist kan genkende dig selv i ét – eller sågar flere – af eksemplerne.

  Jeg har ikke lavet listen som et selvdiagnoseværktøj, men fordi jeg synes, der tit mangler konkrete eksempler.

  Folk, som har en partner med narcissistiske træk, er fx ofte selv vokset op i familier med narcissistiske mønstre, og de kan derfor have svært ved at se, når en anden persons adfærd er usund.

  For at man er “narcissist” skal man for det første have et mønster med mange eksempler fra alle otte områder på listen. Og disse eksempler skal være hentet fra forskellige arenaer af og tidspunkter i ens liv.

  Jeg håber, det her hjælper lidt? 🙂

  Mange hilsner
  Lotte

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...